Termeni și condiții

1. Termeni

Prin accesarea site-ului la adresa https://euro-labels.com/ro, sunteți de acord să vă supuneți condițiilor de furnizare a serviciului, tuturor legilor și reglementărilor și acceptați că sunteți responsabil pentru conformarea cu orice legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din acești termeni, vă este interzisă utilizarea sau accesarea site-ului. Materialele aflate pe acest site web sunt protejate de legile drepturilor de autor și de legea privind mărcile înregistrate aflate în vigoare.

 

2. Licența de utilizare

1. Se acordă permisiunea descărcării temporare a unei copii a materialelor (informații sau programe software) de pe site-ul SC Eurobox Logistics SRL, numai în scopuri personale, necomerciale de vizionare tranzitorie. Aceasta reprezintă o acordare de licență, nu un transfer al titlului și conform acestei licențe nu vi se permite:

  • să modificați sau să copiați materialele;
  • să utilizați materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice fel de difuzare publică (cu scop comercial sau necomercial);
  • să încercați să decompilați sau să aplicați procedee de inginerie inversă asupra oricăror programe software aflate pe site-ul SC Eurobox Logistics SRL;
  • să îndepărtați orice notificări legate de dreptul de autor sau alte notificări de proprietate de pe materiale; sau
  • să transferați materialele către altă persoană sau să creați o copie „în oglindă” a materialelor pe alt server.

2. Această licență va fi retrasă automat dacă încălcați oricare din restricțiile de mai sus și poate fi retrasă de SC Eurobox Logistics SRL în orice moment. După finalizarea vizionării materialelor respective sau în urma retragerii licenței, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate care se află în posesia dumneavoastră, fie în format electronic, fie tipărite.

 

3. Limitarea responsabilității

1. Materialele de pe site-ul SC Eurobox Logistics SRL sunt furnizate „ca atare”. SC Eurobox Logistics SRL nu oferă niciun fel de garanții, exprese sau implicite și prin prezenta refuză și neagă orice fel de alte garanții, inclusiv, dar fără limitare, garanții implicite sau condiții de vandabilitate sau potrivire pentru un scop specific sau privind neîncălcarea dreptului de proprietate intelectuală sau încălcarea altor drepturi.

2. Mai mult, SC Eurobox Logistics SRL nu oferă niciun fel de garanții și confirmări cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea în legătură cu utilizarea materialelor de pe site-ul său sau legate în alt fel de aceste materiale sau de orice alte site-uri conectate cu acest site.

 

4. Limitări

În nicio situație SC Eurobox Logistics SRL sau furnizorii acesteia nu vor fi responsabili pentru orice daune (inclusiv, dar fără limitare, daune legate de pierderea de date sau de profit sau datorate întreruperii activității) apărute în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea utilizării materialelor de pe site-ul SC Eurobox Logistics SRL, chiar dacă SC Eurobox Logistics SRL sau un reprezentant autorizat al SC Eurobox Logistics SRL au fost notificați în mod verbal sau în scris despre posibilitatea existenței acestor daune. Deoarece în anumite jurisdicții nu sunt permise limitările în legătură cu garanțiile implicite sau limitările răspunderii pentru daune conexe sau incidentale, aceste limitări ar putea să nu fie aplicabile în cazul dumneavoastră.

 

5. Acuratețea materialelor

Materialele care apar pe site-ul SC Eurobox Logistics SRL pot include erori tehnice, de tipar sau fotografice. SC Eurobox Logistics SRL nu garantează că materialele de pe site-ul său sunt corecte, complete sau actuale. SC Eurobox Logistics SRL poate efectua schimbări în materialele aflate pe site în orice moment, fără notificare. Cu toate acestea, SC Eurobox Logistics SRL nu își ia niciun angajament cu privire la actualizarea materialelor.

 

6. Link-uri

SC Eurobox Logistics SRL nu a revizuit toate site-urile conectate la site-ul său și nu este responsabilă pentru conținutul acestor site-uri conectate. Includerea oricăror link-uri nu reprezintă o susținere oficială a site-ului de către SC Eurobox Logistics SRL. Utilizarea acestor site-uri conenctate se va face strict pe riscul utilizatorului.

 

7. Modificări

SC Eurobox Logistics SRL poate revizui termenii privind furnizarea serviciului pentru site-ul său în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să vă supuneți versiunii actuale a acestori termeni de furnizare a serviciului.

 

8. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația din România, iar dumneavoastră vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a tribunalelor din acest stat sau teritoriu.